Още по-ниска цена на природния газ за месец май

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за май в размер на 77,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. Тя е с 21% по-ниска от цената за миналия месец, която беше в размер на 98,16 лв./MWh.

От „Булгаргаз“ съобщиха, че 77,55 лева/MWh (без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за май т.г., на която държавното дружество ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Комисията утвърди цената след анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размерът на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

КЕВР съобщи, че основен фактор за поредното значително понижаване на цената е устойчивата тенденция за намаляване на цените на международните газови пазари и по-ниското потребление.

Други новини