Осигуряването на газ за България продължава да е една от основните задачи

Уважаеми клиенти,

Осигуряването на газ за България продължава да е една от основните задачи, пред които е изправена в момента страната ни. В тази връзка, съобразно темповете на зареждане, до 1 октомври хранилището за природен газ в Чирен ще бъде запълнено на 80% от капацитета си, което е в много по-голям обем в сравнение с миналата година. Така ще бъде изпълнено и изискването на Европейския съюз.
През последния месец България ускори запълването на газохранилището „Чирен“, като понастоящем е запълнен над 55% от капацитета му. Темпът на зареждане остава на високо ниво, въпреки че през м. септември, както е обичайно, се очаква известен ръст на потреблението. Но както твърдят енергийните експерти: „На пазара има достатъчно количества природен газ, за да продължи пълненето нормално.“

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини