Отново намаление на цената на природния газ

Уважаеми клиенти,

Със свое Решение от 01.11.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за м. ноември 2022 г. в размер на 123,01 лв./МВтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За м. ноември синьото гориво поевтинява с 47% спрямо цената за м.  октомври (233.36 лв./МВтч). Така потребителите ще заплащат с 110.35 лв. по-малко за 1 МВтч.

Непроменени остават цените на останалите компоненти, съставляващи крайната цена на газа: пренос и достъп до газопреносната мрежа, разпределение и снабдяване, ДДС. Крайната цена за битовите потребители за м. ноември ще е 170.32 лв./МВтч, което е понижение с 41.32% спрямо цената за м. октомври (290.60 лв./МВтч).

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини