Oтпадане на акциза върху природния газ, втечнения природен газ и електрическата енергия

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да Ви информираме, че на заседание на парламента бе гласувано отпадане на акциза върху природния газ, втечнения природен газ и електрическата енергия. Мярката ще е в сила до 30 юни 2025 г. С отпадането на акциза ще бъдат подпомогнати потребителите и бизнесът във връзка с увеличението на цените на енергийните продукти в началото на годината.

С гласуваните промени се въведе и намалена ставка по ДДС от 9% за доставката на природен газ и централно отопление, която ще бъде в сила до 01 юли 2023 г.

Одобреното от парламента решение за намаляване ставката по ДДС от 9% ще важи единствено за цената на доставка на природния газ. За останалите компоненти, съставляващи крайната цена на газа – пренос и достъп до газопреносната мрежа, разпределение и снабдяване, както и компресиране, транспорт и декомпресиране за градовете Банско, Разлог, Карнобат и Бяла, в които „Овергаз Мрежи“ АД захранва своята мрежа с компресиран природен газ, Министерство на финансите не е дало указания до този момент и те запазват размера на досегашния ДДС от 20%.

Предприетите мерки се очаква да влязат в сила от 01.07.2022 г. Те са сериозна предпоставка за успокояване на пазара и дългосрочно намаляване цената на енергийните продукти, в това число и природния газ.

При допълнителна информация или указания от Министерството на финансите ще ви уведомим своевременно.

С уважение,
Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

Други новини