„Овергаз“ отправи предложение за диалог към екоминистерството

Предложение за диалог и сътрудничество отправи „Овергаз“ към Министерството на околната среда и водите. Повод за него стана огласена на сайта на държавното ведомство информация за планирани нови мерки на стойност 610 млн. лева по оперативна програма „Околна среда“, сред които отсъства чистият източник на енергия – природният газ.

Съгласно разпространената от МОСВ информация, предварително описаните като допустими мерки са следните: замяна на старите печки на дърва и въглища с инсталации за пелети, с термопомпи или с присъединяване към ТЕЦ. За 2000-3000 енергийно бедни домакинства (за които още няма законова дефиниция) ще се осигурят фотоволтаици. За съжаление, природният газ, който не замърсява въздуха и е в пъти по-чист и екологичен спрямо пелетите и въглищата, ползвани в ТЕЦ, е изключен от обхвата на мерките по необясними причини, въпреки че Европейската комисия недвусмислено заяви, че природният газ ще бъде възприеман като преходно („зелено“) гориво в периода на декарбонизация до 2050 година.

„Овергаз“ изпрати писмо до МОСВ с копие до Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, като в текста се изтъква, че планираните мероприятия напомнят за вече отминали периоди, в които кампанийно се прилагаха псевдомерки, например поставяне на филтри за прах на комините по домовете, и се обръща особено внимание на факта, че от екологична гледна точка директното използване на природен газ в домакинствата е значително по-екологично от всички предложени в програмата мерки. В сравнение с природния газ, при изгаряне пелетите отделят над 100 пъти повече серни и азотни оксиди и 270 пъти повече фини прахови частици, а отоплението на електричество няма как да бъде екологично решение, тъй като 40% от електрическата енергия в страната се получава при изгаряне на въглища и е свързано с огромни загуби при преноса.

„Овергаз“ настоява, че България като държава трябва да инвестира единствено в рентабилни проекти, които едновременно да гарантират и екологичната, и енергийната ефективност. От  гледна точка на използваните уреди за отопление в домакинствата сред най-ефективните решения е инсталирането на газови котли. Преминаването към уреди на газ е най-устойчивото във времето екологично решение при прилагане на правилната общодържавна политика. Изключително добър пример за ефективна мярка от страна на държавата е реализираната в периода 2016-2020 г. програма за газификация на жилищата „DESIREE Gas“ с общ бюджет 10 млн. евро., от която се възползваха над 12 хил. домакинства.

В писмото „Овергаз“ изтъква, че Министерство на околната среда и водите не трябва да изключва природния газ от мерките за подобряване на качеството на въздуха, а да разшири периметъра на действие, осигурявайки средства за ускорена битова газификация. Време за това има – общините могат да подават проектни предложения до управляващия орган в електронната система за одобрение още половин година, а реалната подмяна на уредите няма да започне преди есента на 2024 година.

Екипът на „Овергаз“ остава на разположение за предоставяне на допълнителна информация, провеждане на дискусии и работни срещи по преценка на експертите от ековедомството.

Други новини