„Овергаз“ с неочакван жест към своите бизнес клиенти

Драстично намаление на дължимите неустойки по договорите за 2022 година

 „Овергаз Мрежи“ АД направи поредна стъпка за финансово облекчаване на корпоративните си клиенти, като им предложи допълнителeн механизъм за намаляване на сумите, натрупани като годишни неустойки за 2022 година. Заявените, но недовзети количества природен газ ще се заплатят по цената от 2021 година.

Съгласно действащите договори със стопански клиенти, дължимите годишни неустойки за 2022 г. се изчисляват на база годишната средноаритметична цена за доставка. „Овергаз Мрежи“ счита за справедливо да приложи по-ниска средноаритметична цена, такава каквато тя беше преди значителното влошаване на ситуацията на пазара на природен газ от началото на 2022 година. Съгласно общите условия към договорите за разпределение и снабдяване с природен газ, дружеството предложи за изчисляването на годишните неустойки за 2022 г. да се използва цената от 2021 година, която е три пъти по-ниска. Това ще доведе до намаляване на натрупаните от корпоративните клиенти неустойки с близо 70%.

„Овергаз Мрежи“ подчертава, че винаги е било и ще продължава да се стреми да бъде нещо повече от доставчик на енергия за своите клиенти. По тази причина и в тази трудна за всички участници на енергийните пазари икономическа ситуация, „Овергаз Мрежи“ за пореден път действа като надежден партньор за своите клиенти и декларира своята готовност да представя разработени от компанията мерки, за да минимизира щетите за стопанския сектор, които нанесоха натрупалите се кризи и безучастността на компетентните публични органи към съществуващите проблеми.

„Стремежът ни е да съхраним дългогодишните си партньорства и да осигурим перспектива за създаване и на нови такива и вярваме, че предложените мерки ще позволят в достатъчна степен гъвкавост на нашите корпоративни клиенти, така че да дадат на всички ни възможност да продължим напред към по-добри времена с нужния ресурс през следващата 2023 година“ – се казва в изпратеното до корпоративните клиенти писмо.

От газоразпределителното дружество припомниха, че са изискали да бъдат предприети подобни действия и от компетентните институции, които са основни носители на задължението да осигурят компенсации на потребителите на природен газ, така че да са равнопоставени на потребителите на електрическа енергия. В писмото се посочва, че за съжаление за пореден път подобни, дори и плахи опити за действия липсват.

„Овергаз Мрежи“ е най-голямото газоразпределително дружество в България, което доставя природен газ на повече от 3 500 корпоративни и над 85 000 битови клиенти.

 

 

Други новини