По-голямо количество природен газ за България от терминала на о. Ревитуса

Успешно е приключил проектът за увеличаване на обема на терминала за втечнен газ на остров Ревитуса, като новата платформа за втечнен природен газ ще заработи по план до края на месец август 2022 г. Мярката е предприета от гръцката страна с цел увеличаване капацитета на действащия терминал за съхранение и преработка на втечнен газ.
Новата платформа ще увеличи значително капацитета на терминала, като част от втечнения природен газ, пристигащ на него, е предназначен за българския пазар. Разширяването на терминала е предпоставка България да си осигури и да транспортира по-голямо количество втечнен природен газ, с цел обезпечаване на потреблението през предстоящия отоплителен сезон.

Други новини