По-ниска цена на природния газ през януари

Общественият доставчик „Булгаргаз“ е внесъл предложение за по-ниска цена на природния газ през януари 2024 г. Очакваното намаление е със 7,7% в сравнение с утвърдената цена за декември, което означава, че през първия месец на новата 2024 г. цената на синьото гориво ще бъде 80.77 лв.MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Окончателната цена на природния газ за януари 2024 г. ще бъде определена от Комисията за енергийно и водно регулиране в началото на месеца.

През настоящия месец декември цената на газовите фючърси на борсата TTF се понижиха съществено. Намалението продължава и през януари 2024 г., като регистрира спад от 40 до малко над 30 евро/MWh. Фючърсите за февруари също се понижават с 3.32% до 34.05 евро/MWh. Това е отражение на отношението търсене/предлагане и показва, че има ритмични доставки на природен газ в Европа, като в нито една страна не се наблюдава недостиг на природен газ.

Други новини