Подпомагане потребителите на природен газ във връзка с повишената цена на газа

Уважаеми клиенти,

Желаем да Ви информираме, че инициативата на газоразпределителните дружества за подпомагане потребителите на природен газ във връзка с повишената цена на газа от страна на обществения доставчик Булгазгаз ЕАД, даде своите резултати, и на 20 януари 2022 година министърът на енергетиката г-н Александър Николов, официално обяви решението на Министерския съвет за помощите за цената на природния газ. Държавните помощи ще се отнасят и за сметките за месец декември.

Битовите потребители на газ ще получат по 26.77 лева за всеки мегаватчас консумирана енергия през декември. За януари помощите ще бъдат по-големи – по 42.31 лева за всеки мегаватчас, защото общественият доставчик Булгаргаз повиши с 30% цената на синьото гориво през първия месец на новата година. Сроковете за получаване на компенсацията ще зависят от последващите решения на Министерството на енергетиката.

При ново решение на Правителството за месеците след януари, ще Ви информираме веднага.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини