Понижаване цената на природния газ за месец юни

Уважаеми клиенти,

Със свое решение от 10.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. юни 2022 г. в размер на 141.36 лв./MWh, което е намаление с 12,8% спрямо цената за м. май. Понижението в цената се отразява още по-благоприятно на конкурентоспособността на природния газ спрямо другите основни енергоносители в битовия сектор – електроенергия и пелети.
Доставките на втечнен природен газ (LNG) се оказаха реална алтернатива за осигуряване на необходимите количества природен газ за българските потребители. От началото на м. юни е налице трайна тенденция в посока намаляване цената на газа и на европейските борси, което е сериозна предпоставка за успокояване на пазара и дългосрочно намаляване цената на синьото гориво на територията на Република България.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини