Преустановява се газоподаването в Русе за денонощие

Периодичен технически преглед на националната газопреносна мрежа от „Булгартрансгаз“ налага преустановяване на газоподаването към потребителите в град Русе. Профилактиката на газопреносната инфраструктура е планирана за периода между 12:00 часа на 19 юни и 12:00 часа на 20 юни за Русе – Запад, като е възможно нарушение и временни прекъсвания на подаването на синьо гориво за битовите потребители на дружеството. Източната зона на града ще бъде засегната от 10:00 часа на 20 юни до 12:00 часа на 21 юни.

Експертите на „Овергаз Мрежи“ предприемат необходимите действия, за да намалят неудобствата за своите абонати в град Русе. Възстановяване на нормалното газоподаване може да бъде извършено и преди обявения краен срок. Въпреки неудобствата периодичните технически прегледи са от ключово значение за сигурността на газопреносната и газоразпределителната мрежа и безопасната експлоатация.

Овергаз поднася извинение към своите клиенти!

Други новини