Природният газ е с 8% по-евтин от началото на април

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри доставна цена за природния газ за месец април от 98,16 лв. за мегаватчас без акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от КЕВР. Това е намаление с 8% спрямо цената за изминалия месец март.

Новата цена е поредно понижение за тази година. Още в последния ден на месец март, от държавното дружество съобщиха, че очакваната цена ще бъде около 98 лева и прогнозираха, че до 3 месеца цената ще бъде с 30 на сто по-ниска спрямо април, или общото намаление спрямо януарската стойност ще бъде с близо 70%.

Априлската цена за битовите клиенти на „Овергаз“ е 142,37 лева за мегаватчас с ДДС (все още 9%), с включена цена за доставка, разпределение, пренос и достъп до мрежата на „Булгартрансгаз“. Изчислена спрямо калоричността на газа, цената е 1,54 лева/куб. метър с ДДС. Крайната цена за потребителите се влияе единствено от компонента „доставна цена“, тъй като повече от две години „Овергаз“ запази останалите компоненти непроменени в интерес на клиентите си.

 

Движение на доставната цена на природния газ за периода януари-април 2023 г., определяна ежемесечно от КЕВР по предложение на „Булгаргаз“

Годината започна с цена 179,33 лв./MWh, утвърдена от КЕВР за месец януари. През февруари цената падна до 124,34 лв./MWh, а през март до 106,74 лв./MWh – с над 14% по-ниска от нивото за февруари. За април т.г. нивото е съпоставимо с това от декември 2021 година – 102,33 лв./MWh.  Тенденцията към намаляване на цената на природния газ идва вследствие на пълните газови хранилища в цяла Европа и увеличените доставки на втечнен природен газ в ЕС.

Други новини