Природният газ – енергията за чист въздух

За последните 11 месеца с 1084 тона по-малко са праховите частици във въздуха, благодарение на природния газ. Става въпрос за най-фините частици – тези до 2.5 микрона, които са и най-вредни за здравето.

В дните на отровната мъгла вие вече знаете, че 83 % от замърсяването с фини прахови частици в някои градове от страната и 50% в столицата се дължат само на битовото отопление. Отделно транспортът е вторият по значение замърсител.

Използването на природен газ, вместо на твърди горива, напълно елиминира праховите частици и значително намалява емисиите на други вредни вещества, както и на парниковите газове.

От януари до ноември 2019 година, благодарение на газификацията, серните оксиди са намалели с 10 182 тона, а с 295 тона по-малко са азотните оксиди. Парниковите газове са с 353 819 тона по-малко за последните 11 месеца.

Само за ноемрви 2019 година, заради газификацията на потребители от промишления, битовия и обществено-административния сектор, осъществена само от „Овергаз Мрежи“ АД в цялата страна, са избегнати 117 тона прахови частици, 1 041 тона серни оксиди, 31 тона азотни оксиди и 36 394 тона парникови газове.

Други новини