С близо 5 000 се увеличиха битовите клиенти на Овергаз през 2018 година

Продължава да се увеличава интересът към природния газ като енергоизточник за отопление, готвене и подгряване на вода. Причина за това са многобройните позитиви от газификацията. Сред тях са положителните ефекти върху качеството на атмосферния въздух, липсата на енергийни загуби, ниската цена и бързата възвръщаемост на инвестицията. Природният газ е над 2.5 пъти по-евтин от електроенергията и 2.7 пъти от нафтата. Благодарение на битовата газификация, която Овергаз осъществява, емисиите на вредни вещества във въздуха са намалели с 8 300 тона само за първите шест месеца на 2018 година. Резултатите са постигнати от клиентите на „Овергаз Мрежи“, които са избрали да се отопляват с природен газ, вместо с неекологичните твърди горива, като дърва и въглища, които са сред основните причинители за замърсяването на въздуха.

Друг стимул за потенциалните потребители на синьо гориво е програмата „DESIREE Gas“. Тя осигурява безвъзмездна финансова помощ до 30 % и покрива и 100 % от таксата за присъединяване. Така максималният размер на отстъпките може да достигне до 2 347 лева. В сумата влизат разходи за газов котел и монтаж, програматор, проект и изграждане на инсталация, както и таксата за присъединяване на жилището към газоразпределителната мрежа.

Заради предимствата на природния газ, компанията бележи ръст на присъединените потребители четири поредни години. През 2018 година битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ са се увеличили с 4 979. За сравнение,новородените през миналата година в Пловдив са по-малко от новите потребители на газоразпределителното дружество.

Други новини