С още 19% намалява цената на природния газ от 1 март

Ново поевтиняване с 19% на цената на природния газ от 1 март. Това решение взе Комисията за енергийно и водно регулиране на свое заседание за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Намалението надмина първоначалната прогноза от средата на февруари за поевтиняване с 12%, тъй като ценообразуващият индекс на нидерландската газова борса TTF е продължил да се понижава и КЕВР утвърди цена на природния газ за март в размер на 57,59 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

От началото на годината продължава тенденцията за спад в цената на екологичния енергоизточник, като за първото тримесечие на 2024 г. синьото гориво поевтинява за трети пореден месец. Намалението на цената на газа е с общо 34% от началото на годината – от 87,50 лв./MWh през декември 2023 г. до 57,59 лв./MWh през март, което възвръща позицията му на най-евтина енергия.

Други новини