Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 01 април 2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди увеличение на цената на природния газ, доставян от Булгаргаз ЕАД, с 25,4%.

Овергаз взе решение да предложи на своите битови потребители увеличението да бъде 18,0%, а за стопанските – 19,5% на мегаватчас.
Във връзка с многобройни Ваши запитвания бихме желали да Ви информираме, че по предварителна информация от Министерство на енергетиката, на битовите клиенти ще бъде предоставена компенсация за м. април 2022 г. в размер на 46,90 лв. за всеки магаватчас потребен природен газ. Тя ще бъде отразена във фактурите, издадени от „Овергаз Мрежи“ АД за м. април 2022 г., като дължимата сума за плащане ще бъде намаленa със стойността на компенсацията.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини