Случи се очакваното понижение на цената на синьото гориво

Понижаването на цената на природния газ за м. октомври вече е факт! Със свое Решение от 01.10.2022 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за м. октомври 2022 г. в размер на 233,36 лв./МВтч (без акциз и ДДС). Спрямо цената за м. септември намалението е с близо 34%, като потребителите ще заплащат с 119.85 лв. по-малко за 1 МВтч. Припомняме, че КЕВР утвърди цена за м. септември в размер на 353,21 лв./МВтч (без акциз и ДДС), което предизвика недоволство сред потребителите на природен газ.

Непроменени остават стойностите на останалите компоненти, съставляващи крайната цена на газа: пренос и достъп до газопреносната мрежа, разпределение и снабдяване, ДДС. Така крайната цена за битовите потребители за м. октомври ще е 290,60 лв./МВтч, което е понижение с 31% спрямо цената за м. септември (419,88 лв./МВтч).

Овергаз и Българска асоциация Природен газ застават зад своите клиенти и продължават активна комуникация с представители на държавните институции, с цел предприемане на мерки за компенсиране на битовите и стопанските потребители на природен газ. Отстояваме позицията си, че  всички потребители на природен газ трябва да бъдат адекватно и справедливо компенсирани, за да могат да посрещнат спокойно предстоящия зимен сезон.

Други новини