Светослав Иванов е новият съпредседател на комитет „Енергетика и минерални ресурси“ на АмЧам България

Считано от 6 юли 2023 г., Светослав Иванов, изпълнителен директор, „Овергаз Инк.“ АД, е новият съпредседател на комитет „Енергетика и минерални ресурси“ на Американската търговска камара (АмЧам) в България.

„Ние ценим Вашата лична енергия, отдаденост и ангажираност да допринесете за по-нататъшния напредък по енергийната тема в рамките на Камарата и по този начин – за одобряване на енергийния сектор с твърда позиция към декарбонизация и зелен преход“, каза в приветствието си Иван Михайлов, изпълнителен директор на АмЧам България.

За новия съпредседател

Светослав Иванов е изпълнителен директор на една от най-големите търговски компании на българския пазар на природен газ – „Овергаз Инк.“ АД. Той е председател на Българска асоциация Природен газ. Добре познат експерт в областта на природния газ в България и в Европа, Светослав Иванов е бил двигател на няколко издания на Националната програма за ускорена газификация. Той е автор и на редица публикации и изследвания.

Светослав Иванов има магистърска степен по Индустриален мениджмънт (Немски факултет по инженерно образование и индустриален мениджмънт, Технически университет – Брауншвайг), както и по Автоматизация на елект­розад­вижвани­ята (Технически университет – София).

Цели:

  • Намаляване на въглеродния интензитет на българската енергетика.
  • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийната интензивност на българската икономика.
  • Намаляване на прякото влияние на държавата в пазарните отношения и оттам подобряване на условията за правене на бизнес в България.

Мотивация

В мотивационното си писмо Светослав Иванов пише: „Няма как съвременното българско общество да не се интересува от своето икономическо настояще и бъдещо развитие. Хората все още не са измислили друг обективен метод за оценка на благосъстоянието освен икономическата такава. Аз вярвам, че „Овергаз Инк.“ АД може да бъде пример за оптимален баланс между икономически просперитет с изразена грижа за околната среда и бъдещите поколения. Това може да допълни усилията на АмЧам за подобряване на инвестиционния климат в България.”

„Ще работя за това експертните и политическите дискусии за българската енергетика да бъдат истински „Разговор за енергетиката“, а не само за производството на електроенергия. Нуждаем се от по-смислен въпрос „Какво ни е необходимо за производството на електроенергия в България“, посочва още той.

Други новини