Светослав Иванов представи позициите на „Овергаз“ на конференцията Energy and Power

Изпълнителният директор на „Овергаз Инк.“ Светослав Иванов взе участие в конференцията Energy and Power, която се проведе в София на 28 февруари. В програмата на събитието бяха включени теми като Европейската енергийна карта,  включване на мерките на REPowerEU в националния план за възстановяване, регулаторни реформи, които налагат конкуренция и подобряване на ефективността на разходите, и други.

Светослав Иванов участва в панел на тема „Пъзелът с доставките на газ – какво предстои през 2023 и 2024 г.“, модериран от Констанца Рангелова от Център за изследване на демокрацията. Другите участници в панела представляваха Булгартрансгаз, ICGB и Главболгарстрой. Темите на панела обхванаха: ролята на България като транзитна страна, геополитическите фактори, ролята на газовата инфраструктура, сигурността на доставките и ролята на местния пазар.

Основни тези, които г-н Иванов сподели с публиката и останалите участници:

  • На фона на високата инвестиционната активност за създаване на инфраструктура за транзитиране на газ се откроява инвестиционна пасивност за развитие на местната газопреносна инфраструктура. Това обяснява защо повече от 70% от българските общини нямат достъп до газ, което забавя тяхното икономическо развитие и прави невъзможно изпълнението на целите за въглеродна неутралност.
  • Политиката на дискриминиране на газа като енергия обяснява и значителното изоставане в развитието на вътрешния газов пазар в България в сравнение с тези на съседни страни като Гърция (ръст от нулево търсене до 7 млрд. куб.м за 30 години) и Турция (12-кратно увеличение на потреблението на газ за 30 години). Единственият сегмент на българския пазар на природен газ с устойчив ръст в последните 20 години е този на газоразпределителните компании.
  • „Пазарът не иска само транзитна инфраструктура, пазарът изисква много работа, инвестиции и грижа за търсенето. За „Овергаз“ са еднакво важни като приоритет както развитието на газоразпределителните мрежи, така и грижата за търсенето на природен газ. Газоразпределителните компании са инвестирали над 1 млрд. лева в инфраструктура, а всяка година инвестират между 3 и 5 млн. лева в маркетинг и реклама“ – подчерта той.
  • Приоритетните бъдещи планове на компанията са свързани с либерализацията на пазара. Основна пречка за нея в момента е дискриминацията на газа спрямо останалите енергоносители.

„Важно е да се промени начинът, по който се говори за енергия в България. Енергията е не само електрическа. Един от основните проблеми на българската  енергетика е прекомерното използване на електрическа енергия, което обяснява ниското ниво на енергийна ефективност“ – заяви изпълнителният директор на „Овергаз Инк.“

Относно бъдещите политики в сектора, г-н Иванов направи разграничение на политиките за използването на газ на ниво Европейски съюз, които са рационални, в сравнение с липсата на стратегия на местно ниво, което е спирачка и за местния добив на газ в България.

Други новини