Три партии отхвърлиха компенсациите за битовите потребители на природен газ

Предварителният дневен ред на Народното събрание за 26 януари включваше проект на решение за приемане на програма за компенсиране на битовите клиенти на природен газ в страната. Вносители на проекторешението бяха Кирил Петков от „Продължаваме Промяната“ и група депутати. Проектът бе приет в комисията по енергетика на 23 януари.

Днес при определянето на дневния ред, по предложение на Делян Добрев (ГЕРБ), от дневния ред на Народното събрание отпадна предложението на „Продължаваме Промяната“ за решение за отпускане на компенсации. По информация на Българското национално радио това е станало с гласовете на ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“.

Мотивът на бившия енергиен министър Делян Добрев е, че предложението е „чисто популистко“, защото от „Продължаваме Промяната“ не са посочили източник на финансиране на тези компенсации. „Ако някой иска да компенсира битовите абонати на газ, има възможност през удължения държавен бюджет, защото там са предвидени 50 милиона лева, които могат да се използват за дърва, въглища и газ, и ако правителството реши, може да ги разпредели“ – цитират Добрев от сайта dnes.bg.

Проекторешението предвиждаше да се задължи Министерският съвет да приеме програма за компенсиране на битовите потребители на природен газ, които да бъдат компенсирани на базата на количествата потребен природен газ за съответния месец с фиксирана сума на един MWh. Размерът на компенсацията се изчислява като 50% от разликата между цената на обществения доставчик (Булгаргаз), одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за съответния месец, и прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2023 г., съгласно решение на КЕВР, в размер на 122,58 лв./MWh, като в сумите не е включен ДДС.

Отхвърлянето на предложението още на ниво „дневен ред“ вероятно е продиктувано от основателни опасения, че едно публично гласуване с „не“ в пленарната зала би било негативен пиар в дните преди предстоящите предсрочни избори.

„Овергаз“ изразява категорично несъгласие с провежданата политика на дискриминация спрямо потребителите на природен газ в България. Позицията на „Овергаз“ и останалите газоразпределителни дружества остава непроменена. Тя бе изразена в обща декларация с настояване за адекватни мерки за защита на потребителите на природен газ.

Други новини