Утвърдени цени за месец Септември

Уважаеми клиенти, 

С настоящото писмо бихме искали да Ви информираме, че на 16.09.2020 г., с Решение № Ц-36/16.09.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на природния газ за м. септември 2020 г. по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД.

Въпреки по-късното приемане и обявление на цената на природен газ, „Овергаз Мрежи“ АД ще издаде своевременно авансовите известия и фактури към своите клиенти през текущия месец. Сроковете за плащане са удължени съобразно избраните начини на плащане.

Оставаме на разположение при необходимост от допълнителна информация.

С уважение,

Екипът на „Овергаз Мрежи” АД

Други новини