Нова електронна услуга – Изходни данни

Уважаеми клиенти,

В своя стремеж към постоянно подобряване на предоставяните услуги във всички аспекти, „Овергаз“ добави нова функция на корпоративния си уебсайт. Във връзка с промяна в организацията по изпълнение на дейностите на процеса по извършване на технически и проучвателни услуги на обекти на физически и юридически лица, извън системата на „Овергаз“, Ви уведомяваме, че вече е пуснато в действие ново WEB приложение, което позволява достъп до база-данни в GIS – формат на сайта ни за трети лица – инвеститори. Това включва информация за изградена и предвидена за изграждане газоразпределителна мрежа, отклонения и съоръжения към нея, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД. Можете да получите в цифров вид всички изходни данни, необходими за коректно разработване на Вашите инвестиционни проекти.

„На интернет страницата на Овергаз (https://www.overgas.bg/), в меню За Овергаз > Продукти и услуги > Изходни данни (https://www.overgas.bg/za-overgaz/produkti-i-uslugi/izhodni-danni/) ще намерите инструкции за използване на електронната услуга и информация за промяната в изпълнението на услугата по получаване на изходни данни и съгласуване на инвестиционни проекти

Сайтът за предоставяне на изходни данни и съгласуване на проекти на ПУП/ОУП е на адрес gisdata.overgas.bg

Моля да имате предвид, че след стартиране (от 07.06.2023 г.) на сайта за предоставяне на изходни данни и съгласуване на проекти, в Приемната на „Овергаз мрежи“ АД в НАГ на ул. „Сердика“ №5 в София и в клиентските центрове на „Овергаз мрежи“ в страната няма да се приемат повече заявления за изходни данни и съгласуване на проекти, и ще бъде необходимо в рамките на 1 (един) месец да вземете внесените от Вас преписки.

Други новини