Важно съобщение

Информацията е за жителите на град Монтана.

Уважаеми клиенти,
Във връзка с необходимостта от разширяване на мрежата и свързани с това неотложни ремонтни дейности на участък от газопреносната мрежа, считано от 7:00 ч. на 18.04.2022 г. (понеделник) до 07:00 ч. на 21.04.2022 г. (четвъртък) държавният системен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще преустанови временно газоподаването към потребителите на природен газ на територията на гр. Монтана.
„Овергаз Мрежи“ АД предприе необходимите действия, за да осигури алтернативно захранване на своята газоразпределителна мрежа с природен газ и да не допусне спиране на газоподаването към своите битови потребители и присъединените към мрежата лечебни и здравни заведения.
Моля да ни извините за причиненото неудобство от евентуални смущения в газоподаването по време на ремонтните дейности!
Благодарим Ви за разбирането!
С уважение,

Екипът на „Овергаз Мрежи” АД

Други новини