Важно съобщение

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да Ви информираме, че с Решение № 202/06.04.2022 г. на Министерски съвет има промяна в размера на компенсацията за м. април 2022 г. за потребен природен газ. Министерство на енергетиката определи тя да бъде 51,32 лв. за 1 МВтч. Компенсацията за всеки клиент ще бъде отразена във фактурите, издадени от „Овергаз Мрежи“ АД за м. април 2022 г., като дължимата сума за плащане ще бъде намаленa със стойността ѝ.
Уверяваме Ви, че „Овергаз Мрежи“ АД прилага стриктно законодателството и относимите актове на Министерски съвет и Министерство на енергетиката, свързани с Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ.

С уважение,
Екипът на Овергаз

Други новини