Възможни смущения в газоподаването в Павликени

Уважаеми клиенти,

Поради технически преглед на националната газопреносна мрежа от „Булгартрансгаз“, са възможни смущения в газоподаването в Павликени от 08:00 до 20:00 часа на 13 юни, а във Велико Търново от 08:00 до 20:00 на 18 юни.

С уважение,

Екипът на „Овергаз Мрежи“

Други новини