Възможности за охлаждане чрез използване на природен газ

В разгара на летния сезон „Овергаз Академия” ЕАД организира технически семинар на тема „Съвременни технологии за климатизация с природен газ“, който се проведе на 14 юли в зала „Аудиториум“ на „Овергаз“. Събитието се осъществи с участието на лектори от „Мегаелектроникс“, „Ню Енерджи Технолоджи“ и „Ре Енерджи“ и събра 27 участници с изявен интерес към темата. Допълнително виртуално участие споделиха над 10 експерти от „Овергаз“ и други фирми и организации.
В своето приветствие към присъстващите доц. Мартин Бояджиев, изпълнителен директор на „Овергаз Академия“, изтъкна ролята на Академията като център за синтез и анализ на технологични и производствени въпроси, на които да се търси и предлага отговор.

Желанието на организаторите е да създадат традиция с подобни тримесечни мероприятия с образователно-приложна цел, в които освен да се представят съвременни газови технологии, да се стимулират специалисти с иновативно мислене. Полезните модели и решения ще бъдат и подпомогнати за внедряване.
В първия панел на семинара бяха представени три доклада:
• „Отопление и охлаждане на обществено-административен сектор с газови термопомпи“ – доклад от Димитър Димитров;
• „Климатизация на дома с хибридни системи (газ+електричество)“ – доклад от Петър Хетемов;
• „Синергия на геотермални централи и газови технологии“ – доклад от Георги Петров.
Във втория панел Вилиян Янакиев представи производствени проблеми и очерта линията, по която ще се ориентират тематично последващите семинари.
В рамките на събитието се проведе практическа демонстрация по наблюдение на режим на работа на газови термопомпи и определяне на икономическата ефективност на използваните технологии. Участниците обърнаха внимание на бързата еволюция в съвременните технологични решения, свързани с използването на природен газ не само за отопление, но и за охлаждане. Бяха обсъдени и тенденциите в енергийната политика на ЕС и очакваните мерки и събития в областта на използването на газа.
Това събитие бележи началото на поредица от технически семинари, с които „Овергаз Академия“ ще постави във фокуса на вниманието различни аспекти, свързани с природния газ, технологиите и многобройните приложения в бита и в индустрията, които правят синьото гориво важна част от енергийния микс в Европа и света. На техническите конференции ще се предоставя актуална информация, като ролята на експертите в компанията за предаване на опит и решаване на производствени казуси ще се засилва.

Други новини