Начини за плащане

За улеснение на своите битови клиенти, Овергаз предлага следните начини за плащане на дължимите суми за природен газ:

• Директен дебит - Автоматично плащане на сметката по банков път чрез разплащателна сметка в Банка ДСК, Райфайзенбанк, ОББ или друга банка.

• Интернет - Онлайн разплащания с банкови карти на адрес www.epay.bg, www.ubbpay.bg.

• Електронно банкиране - за клиенти на Уникредит Булбанк - Булбанк Онлайн. За клиенти на Транскарт- чрез Транскарт интернет профил

• Мобилно банкиране - за клиенти на Уникредит Булбанк - Булбанк Мобайл. За клиенти на Транскарт - Transcard Mobile

• Банкомат - Чрез услугата B-pay с дебитни карти, издадени от български банки - посочва се код на търговеца: Овергаз - код:51111 и абонатен номер.

• По банков път - При банков превод с платежно нареждане. Необходимо е да посочите абонатен номер и номер на фактура.

• На каса - Плащане на касите на нашите партньори: Easypay, FastPay ,Уникредит Булбанк.От 1-ви август 2016 година банковите сметки, по които можете да превеждате дължимите суми към „Овергаз Мрежи” АД, са:

За лицензионна територия Запад (абонатни номера, започващи с 2 и 3): BG40UNCR70001522677026

За лицензионна територия София (абонатни номера, започващи с 1 и 22): BG31UNCR96601009140010

За лицензионна територия Юг (абонатни номера, започващи с 4): BG57UNCR70001522677108

За лицензионна територия Изток (абонатни номера, започващи с 8 и 9): BG84UNCR70001522677107

За лицензионна територия Север (абонатни номера, започващи с 5 и 7): BG83UNCR70001522677028

При банков превод винаги посочвайте абонатния си номер.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, можете да се обърнете към нас на Националния информационен телефон 0700 11 110, както и на мейл [email protected].