Равни месечни вноски

„Плащане на равни месечни вноски“ е най-лесният начин да си осигурите спокойствие и по-добро планиране на семейния бюджет.

На база досегашното ви потребление се определя прогнозно количество, за което в период от 1 година считано от месец август ще получите 11 фактури с равни месечни вноски и една изравнителна 12-та фактура с потребеното количество природен газ за целия период. След изтичане на този период се извършва изравняване на заплатената и реално дължима сума за потребения природен газ.

От услугата могат да се възползват всички битови клиенти на Овергаз, които попълнят заявление в най-близкия клиентски център само през месец юли.