Самоотчет

Сега имате възможност сами да отчитате разходомерите си всеки месец.

Показанията може да нанасяте в Модула за самоотчет, до който ще имате достъп в „Моят Овергаз“, след като активирате услугата.

За да започнете сами да отчитате потреблението си на природен газ, свалете и попълнете формуляра по-долу и го представете в най-близкия до вас клиентски център. Услугата влиза в сила от отчетния период последващ подаденото от Вас заявление.

Формулярът за самоотчет може да свалите от тук.