Плащане на равни месечни вноски

Една от най-използваните услуги от битовите потребители на природен газ


“Равни месечни вноски”
заявете услугата между 01.07 и 30.07.2019 г.Една от най-използваните услуги от битовите потребители на природен газ е услугата „Плащане на равни месечни вноски“.
С активирането й ще можете да управлявате по-добре бюджета си. Услугата е безплатна. Необходимо е през МЕСЕЦ ЮЛИ да подадете заявка за активацията й.Какво представлява услугата?

Какво представлява услугата?
Услугата предоставя възможност за плащане на потребеното количество природен газ на 11 равни месечни вноски и една изравнителна (дванадесета) вноска с действително потребеното количество през този период.
Заявете

Кой може да се възползва?

Кой може да се възползва?
От услугата могат да се възползват всички битови клиенти на Овергаз. Споразумението се сключва са срок от 1 година.
Заявете

Как да заявите?

Как да заявите?
Активирането на услугата става само през месец юли, чрез сключване на допълнително споразумение за равни месечни вноски в най-близкия клиентски център на дружеството. Повече за услугата и консултация за определянето на размера на месечната вноска ...
Заявете

Заявете “равни месечни вноски”


Открийте най-близкия клиентски център и заявете услугата преди 01.08.2019 г.