Доставка на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за природен газ от фирма Pietro Fiorentini

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани за участие в ограничена тръжна процедура за избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за природен газ от фирма Pietro Fiorentini

Краен срок за представяне на предложенията: 05.04.2024 г., 17:00 часа, в платформа Auxionize, тел. за справки относно регистрация в платформата 0888 041527
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки