„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2024 г.”

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура с предмет:
„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2024 г.”
Краен срок за представяне на предложенията: 19.04.2024 г., 17:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ №1
e-mail за въпроси: [email protected]

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки