Избор на оценител за преоценка на дълготрайни активи по газоразпределителната мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за избор на оценител за преоценка на дълготрайни активи по газоразпределителната мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД

Краен срок за представяне на предложенията: 20.03.2024 г., 17:00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев“ №1
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки