Опознай природата и я опазвай

Проект „Опознай природата и я опазвай“

Целта на проекта "Опознай природата и я опазвай" е чрез съвместно използване на традиционните методи за обучение, работа сред природата и усвояване и прилагане на съвременни мултимедийни средства, да се създаде действен инструмент за изграждане в младото поколение на положително отношение към природата, към нейното опазване, за развитие на творчески нагласи у децата и уменията за работа в екип.

Проектът е резултат от реализирането на дългосрочна инициатива в областта на опазването на околната среда и екологичната отговорност на Овергаз. Осъществява се с деца от 5-6 клас на "Българско школо".