Газови термопомпи

Газовите термопомпи (Gas Heat Pumps) са най-добрите системи за подобряване на комфорта на жилищни сгради от всякакъв вид (хотели, промишлени сгради, болници и др.).

Подходящи за новопостроени обекти с площ между 400 кв.м. и 1000 кв.м., газовите термопомпени системи осигуряват климатизация, отопление и битова гореща вода при равномерно потребление на природен газ, с висока ефективност, ниски оперативни разходи и възможност за мониторинг и контрол на потреблението в реално време.

Газовите термопомпи са алтернатива на електрическите и съчетават високото преводно съотношение на електрическите термопомпи (COP/EER до 4.5-5, при 1.2-1.3 на абсорбционния LiBr охладител) с по-евтината енергия за задвижването им от газови двигатели с вътрешно горене.

Научете повече за предимствата и производителите на газови термопомпи в нашите клиентски центрове или на нашия национален информационен телефон 0700 11 110.