Горивни клетки

Горивните клетки на природен газ (Natural Gas Fuel Cells) са когенератори от електрохимичен тип, които превръщат енергията на съдържащия се в природния газ водород в електрическа и топлинна енергии. Както при горенето, в NGFC влизат природен газ и въздух, като се отделят вода, окиси в незначителни количества и много топлина, a в допълнение се добива и електроенергия.

NGFC могат да се използват навсякъде, където намира приложение и обикновеният акумулатор, но икономически ефективната им употреба е за отопление, ток, охлаждане и пара.

Научете повече за технологията на горивните клетки и нейната приложимост за Вашия бизнес в нашите клиентски центрове или на нашия национален информационен телефон 0700 11 110.