Компресиран природен газ

Ако Вашият бизнес е отдалечен от изградена газоразпределителна мрежа, може да се възползвате от икономическите и екологичните предимства на природния газ, като използвате „компресиран природен газ".

Технологията осигурява възможност да осигурите своите енергийни нужди посредством мобилно оборудване и трейлер за доставка на компресиран газ.

Разберете повече за Вашата алтернатива за чиста енергия и гарантирани доставки като се свържете с Дончо Дончев, Главен експерт "Продажба на КПГ", тел. 02/ 4283-552, email: doncho_donchev@overgas.bg