График за отчитане на стопански потребители

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с правилата заложени в системата за управление на качеството на компанията, обявява график за отчитане на стопанските потребители през 2018 г. Графикът е представен по-долу и се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

 

Месец

Период за отчитане

Януари

01.02.2018г. - 02.02.2018г.

Февруари

01.03.2018г. - 02.03.2018г.

Март

30.03.2018г. - 02.04.2018г.

Април

30.04.2018г. - 01.05.2018г.

Май

31.05.2018г. - 01.06.2018г.

Юни

29.06.2018г. - 02.07.2018г.

Юли

31.07.2018г. - 01.08.2018г.

Август

31.08.2018г. - 01.09.2018г.

Септември

29.09.2018г. - 01.10.2018г.

Октомври

31.10.2018г. - 01.11.2018г.

Ноември

30.11.2018г. - 01.12.2018г.

Декември

02.01.2019г. - 03.01.2019г.