График за отчитане на стопански потребители

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с правилата заложени в системата за управление на качеството на компанията, обявява график за отчитане на стопанските потребители през 2019 г. Графикът е представен по-долу и се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

 

Месец

Период за отчитане

  Януари

31.01.2019г. - 01.02.2019г.

  Февруари

28.02.2019г. - 01.03.2019г.

  Март

30.03.2019г. - 01.04.2019г.

  Април

01.05.2019г. - 02.05.2019г.

  Май

31.05.2019г. - 01.06.2019г.

  Юни

29.06.2019г. - 01.07.2019г.

  Юли

31.07.2019г. - 01.08.2019г.

  Август

31.08.2019г. - 02.09.2019г.

  Септември

30.09.2019г. - 01.10.2019г.

  Октомври

31.10.2019г. - 01.11.2019г.

  Ноември

30.11.2019г. - 02.12.2019г.

  Декември

30.12.2019г. - 02.01.2020г.