Резултати от търсенето за: 1

Отоплението с газ, вместо с ток, пести над 1 000 лева за отоплителен сезон

Семействата, които се отопляват с природен газ, вместо с електроенергия, пестят по приблизително 1 100 лева за отоплителен сезон. Това показват сметките на битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ от октомври 2018 г. до април 2019 г. Средната месечна сметка за синьо гориво през зимата е 138 лева. Ако газифицираните потребители бяха използвали същото количество електроенергия, […]

Газификацията намалява със 71 тона дневно вредните вещества във въздуха

Газификацията на клиентите на „Овергаз Мрежи“ намалява със средно 71 тона на ден вредните вещества във въздуха – фините прахови частици, серните и азотните оксиди, въглеродния оксид и летливите органични съединения. Резултатите са постигнали битовите и стопански потребители на компанията само за 2018-а година, като са заменили неефективните и неекологични енергоизточници, които използват за отопление, […]

Средно 1 159 лева годишно пести семейство, което се топли с газ, вместо с ток

281 милиона лева от разходите си за енергия са спестили клиентите на „Овергаз Мрежи” през 2018 година. Икономията е изчислена като са сравнени разходите на битовите и стопански потребители за природен газ и алтернативни енергоносители. Болниците, училищата, детските градини и търговските обекти, заменили неекологичните горива със синьото гориво, са реализирали обща икономия в размер на […]

До 31 март присъединените по старите условия на програма DESIREE Gas могат да кандидатстват за компенсация

Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“, които са се възползвали от програмата DESIREE Gas* преди да бъдат въведени новите условия, могат да кандидатстват до края на март 2019 г., за да получат допълнителна финансова помощ за компенсация на разликата. През август 2018 година бяха подобрени условията за осигуряване на безвъзмездна помощ по програмата, а промените включват […]