12 Април 2018

 

7 декара нова гора от зимен дъб залесиха служители на „Овергаз“, експерти лесовъди от Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" и ученици от „Българско школо“. Акцията се проведе в рамките на проекта на компанията „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“*. С новата инициатива общата площ на залесените от „Овергаз“ гори достигна 477 декара.

 

Участниците засадиха общо 4 500 дръвчета в местността на село Кладница. Фиданките бяха залесени на площ с изсечени дървета, унищожени от върхов корояд. Насекомният вредител причинява изсушаване на буковата гора и води до бързото й загиване. С 21-та залесителна акция на „Овергаз“ дърветата, за които компанията се грижи, достигнаха 175 000. Те поглъщат повече от 1 326 тона въглероден диоксид годишно.

 

Експертите от ловното стопанство "Витошко-Студена" показаха на учениците от „Българско школо“ как правилно да засаждат фиданките, за да започнат да растат. Децата научиха, че зимният дъб расте бавно, но е дълговечен, живее до 500 години и може да стане висок до 30 метра.

 

*„Овергаз“ е първата компания в страната, която възстановя българските гори. Идеята за проекта „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца” възникна през 2000 година, когато бушуващи с месеци опустошителни пожари изгориха хиляди декари гори в страната. Целта на инициативата е да се възстановят унищожените гори, да се създават нови и да се подобри състоянието на околната среда. Проектът приобщава и младото поколение към идеята, че всички ние сме отговорни за средата, за която живеем днес и за състоянието й в бъдеще.