Проектиране и строителство на външно ел. захранване за два обекта

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Обект 1
„Външно ел. захранване – нов сграден трансформаторен пост (ТП) 1х630 kVa, 20/0,4 kV, кабелни линии СрН 20 kV и 1 KV, оборудване на килия в п/ст „Черни връх“ за захранване на „Сграда с обществено обслужване, жилища, ателиета, апартаментен хотел, паркоместа, гаражи, трафопост и подпорни стени в УПИ І-790, кв.17, м.Младост 2, СО Район Младост, гр.София“

Обект 2
„Външно ел. захранване – кабелни линии 1 KV за захранване на „Сграда с обществено обслужване, жилища, ателиета, апартаментен хотел, паркоместа, гаражи, трафопост и подпорни стени в УПИ ІІ-790, кв.17, м.Младост 2, СО Район Младост, гр.София“

„Ренесанс“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за избор на изпълнител на проектиране и строителство на външно ел. захранване за два обекта“.
Краен срок за представяне на предложенията: 22.01.2024 г., 17:00 часа, в платформа Auxionize, тел. за консултация за регистриране в платформата 0888 041527
e-mail за въпроси: [email protected].

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки